Firmaetablering

Revisorhjelp til firmaetablering Skal du etablere nytt firma? Å etablere og registrere et firma er i grunnen ganske greit, så lenge du vet hva du skal gjøre og hvor du skal gjøre det. Man kan fort bli overveldet av mengden […]

Årsberetning

Revisor hjelp til årsberetning For alle regnskapspliktige selskap er det påkrevd å levere årsberetning. årsberetningen er selskapets offentlige regnskap. Innleveringen gjøres digitalt gjennom Altinn. Formålet Hensikten med årsberetningen er vise på best mulig måte den økonomiske og finansielle statusen til […]

Årsregnskap

Hva er et årsregnskap For alle regnskapspliktige selskap er det påkrevd å levere årsregnskap. Årsregnskap er selskapets offentlige regnskap. Innleveringen gjøres digitalt gjennom Altinn. Formålet Hensikten med årsregnskap er vise på best mulig måte den økonomiske og finansielle statusen til […]

Årsoppgjøret

Revisor hjelp til årsoppgjøret For alle regnskapspliktige selskap er det påkrevd å levere årsoppgjøret. Årsoppgjøret er selskapets offentlige regnskap. Innleveringen gjøres digitalt gjennom Altinn. Formålet Hensikten med årsoppgjøret er vise på best mulig måte den økonomiske og finansielle statusen til […]

Ligningspapir

Revisorhjelp til ligningspapir Ligningspapir er en årlig rapport som sendes inn til skatteetaten. Ligningspapir inneholder en oversikt over inntekt, formue, gjeld og fradrag fra forrige inntektsår. Alle norske selskap skal levere lingingspapir. Ligningspapir brukes blant annet til å beregne skattekostnaden […]

Merverdiavgift

Revisorhjelp til merverdiavgift Merverdiavgift er en avgift som skal beregnes og betales ved salg av alle varer og tjenester, hvis det ikke finnes spesielle unntak. Omsetningen av merverdiavgiftspliktige varer og tjenester må overstige 50 000kr i løpet av ett kalenderår […]

Selvangivelse

Revisorhjelp til selvangivelsen Selvangivelsen er en årlig rapport som sendes inn til skatteetaten. Når du mottar selvangivelsen digital i Altinn vil den være ferdig utfylt med informasjon fra arbeidsgiver, finansielle institutter, offentlige etater etc. Selvangivelsen inneholder en oversikt over inntekt, […]

Skatt

Optimal og korrekt skatteberegning Alle selskap må beregne skatt i forbindelse med årsregnskapet. De fleste må betale skatt, og de fleste av disse igjen ønsker å betale så lite som mulig i skatt for å beholde verdiene i selskapet. Skatteloven […]

Registrert revisor

Hva er en registrert revisor Registrert revisor er en beskyttet tittel, og stiller som minimumskrav en bachlorgrad i regnskap og revisjon og 3 års praksis innenfor revisjon. Kandidaten må også oppnå karakteren C eller bedre i fordypningsemnene. Man kan ta […]

Statsautorisert revisor

Hva er en statsautorisert revisor Statsautorisert revisor er en beskyttet tittel, som stiller som minstekrav en mastergrad i regnskap og revisjon, samt 3 års praksis innenfor revisjon. Kandidaten må også oppnå karakteren C eller bedre på alle eksamene de ti […]