Revisorloven

Hva er revisorloven

Revisorloven gjelder revisjonsplikt, godkjenning av revisorer, revisors oppgaver og krav til utførelsen av revisors oppgaver. Den definerer blant annet kvalifikasjonskrav og revisors uavhengighet fra selskapet, samt revisors taushetsplikt og opplysningsplikt. Den utdyper ansvarsforholdet mellom selskap og revisor. Den setter også hvilke krav som må innfries for å unnlate revisjonsplikt for selskap.

Det er Kredittilsynets oppgave er å forvalte revisorloven, samt føre tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

0
0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *