Revisjonsplikt

Hvem har revisjonsplikt

I henhold til norsk lovgivning så har alle med regnskapsplikt også revisjonsplikt. Men det finnes unntak og små aksjeselskap kan velge bort revisor av årsregnskapet på visse vilkår:

  • Driftsinntekter under 5 millioner kroner
  • Balansesum på under 20 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

Har aksjeselskapet en eierandel på over 50% i ett annet selskap inntrer revisorplikten uavhengig av om man innfrir kravene ovenfor. Enkelte bransjer har også egne regler som gir revisjonsplikt, for eksempel regnskapsførerselskap og advokater.

Kravet gjelder for foregående år (sist innsendte årsregnskap). Det betyr at hvis selskapet overskrider grensene i 2016, er det først for regnskapsåret 2017 revisjonsplikten inntrer. Eller motsatt; kommer man under grensene i 2016 må man fremdeles revidere årsregnskapet for 2016. Men fra og med det påfølgende regnskapsåret kan man velge bort revisjonen.

Det er styret som, etter fullmakt fra generalforsamlingen, kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres.

0
0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *