Revisjonsberetning

Hva er revisjonsberetning

Revisjonsberetning er uttalesen fra revisor etter at revisjon av årsregnskapet er gjennomført. Revisjonsberetning skal være tilgjengelig for brukerne av selskapets regnskap og skal gi økt sikkerhet for at informasjonen i årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil. Vanligvis inneholder revisjonsberetningen en innledning som identifiserer det reviderte årsregnskapet, redegjørelse for ledelsens ansvar for regnskapet, revisors plikter og oppgaver. Til slutt kommer konklusjonen fra revisor.

Nytt fra 2016 er at for børsnoterte selskap må revisor beskrive ke audit matters. Her vil revisor beskrive de vesentlige forholdene revisor hadde særskilt søkelys på i revisjonen, og hvordan revisor har revidert disse.

0
0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *