Revisjon tros- og livssynssamfunn Oslo

Få gratis tilbud nå

Ditt navn (påkrevd)

Epost (påkrevd)

Telefon (påkrevd)

Selskapsnavn

Årlig omsetning

Antall ansatte

Informasjon om tjenester du ønsker

 

Vi har god erfaring med revisjon av tros- og livssynssamfunn i Oslo

For mottatte tilskudd skal samfunnene sende et regnskap til Fylkesmannen som viser hva midlene er anvendt til. Regnskap over bruk av statlige og kommunale tilskuddsmidler skal attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Det kreves ikke at regnskapet er bekreftet av revisor når statstilskuddet er under 100 000 kr