Revisjon tros- og livssynssamfunn Oslo

Få gratis tilbud nå

  Ditt navn (påkrevd)

  Epost (påkrevd)

  Telefon (påkrevd)

  Selskapsnavn

  Årlig omsetning

  Antall ansatte

  Informasjon om tjenester du ønsker

   

  Vi har god erfaring med revisjon av tros- og livssynssamfunn i Oslo

  For mottatte tilskudd skal samfunnene sende et regnskap til Fylkesmannen som viser hva midlene er anvendt til. Regnskap over bruk av statlige og kommunale tilskuddsmidler skal attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Det kreves ikke at regnskapet er bekreftet av revisor når statstilskuddet er under 100 000 kr