Revisjon restauranter Oslo

Få gratis tilbud nå

  Ditt navn (påkrevd)

  Epost (påkrevd)

  Telefon (påkrevd)

  Selskapsnavn

  Årlig omsetning

  Antall ansatte

  Informasjon om tjenester du ønsker

   

  Vi har mange forskjellige restauranter i Oslo vi leverer revisjon til. Vi har gode rutiner og god erfaring innenfor bransjen.

  Oslo kommune har besluttet at alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må få bekreftet sine omsetningsoppgaver fra revisor.
  Vår revisor har mange års erfaring med revisor bekreftelser på omsetning av alkohol. Les mer

  Noen fellestrekk er kassasystem, timebasert arbeid og momsregler.

   

   

  Revisjon restaurant Oslo