Revisjon regnskapsførere Oslo

Få gratis tilbud nå

Ditt navn (påkrevd)

Epost (påkrevd)

Telefon (påkrevd)

Selskapsnavn

Årlig omsetning

Antall ansatte

Informasjon om tjenester du ønsker

 

Vi har god erfaring med revisjon av regnskapsførere i Oslo

Autoriserte regnskapsførerselskaper som er organisert som aksjeselskap eller norskregistrert utenlandsk foretak har uten unntak revisjonsplikt, jf. revisorloven § 2-1. Dette betyr at selskapet ikke har mulighet til å fravelge revisjon