Revisjon regnskapsførere Oslo

Få gratis tilbud nå

  Ditt navn (påkrevd)

  Epost (påkrevd)

  Telefon (påkrevd)

  Selskapsnavn

  Årlig omsetning

  Antall ansatte

  Informasjon om tjenester du ønsker

   

  Vi har god erfaring med revisjon av regnskapsførere i Oslo

  Autoriserte regnskapsførerselskaper som er organisert som aksjeselskap eller norskregistrert utenlandsk foretak har uten unntak revisjonsplikt, jf. revisorloven § 2-1. Dette betyr at selskapet ikke har mulighet til å fravelge revisjon