Revisjon butikker Oslo

Få gratis tilbud nå

  Ditt navn (påkrevd)

  Epost (påkrevd)

  Telefon (påkrevd)

  Selskapsnavn

  Årlig omsetning

  Antall ansatte

  Informasjon om tjenester du ønsker

   

  Vi har god erfaring med revisjon av butikker i Oslo

  Viktige fokusområder er kassasystem, momsregler og timebasert arbeid