Revisjon boligsameier Oslo

Få gratis tilbud nå

  Ditt navn (påkrevd)

  Epost (påkrevd)

  Telefon (påkrevd)

  Selskapsnavn

  Årlig omsetning

  Antall ansatte

  Informasjon om tjenester du ønsker

   

  Vi har god erfaring med revisjon av boligsameier i Oslo

  Eierseksjonssameier med 21 eller flere seksjoner skal ha revisor, jf.Eierseksjonsloven § 45. Det samme gjelder sameier med ni eller flere seksjoner der mindre enn tre fjerdedeler av seksjonene er boligseksjoner.