Revisjon aksjeselskap Oslo

Få gratis tilbud nå

Ditt navn (påkrevd)

Epost (påkrevd)

Telefon (påkrevd)

Selskapsnavn

Årlig omsetning

Antall ansatte

Informasjon om tjenester du ønsker

 

Vi har en diversifisert kundeportefølje innenfor revisjon av aksjeselskap i Oslo, med alt fra små til store foretak. En variert portefølje gir oss bred erfaring og dere den trygghet dere trenger.

Vi skal være tilgjengelig for våre kunder og vi skal være våre kunders første ressursperson innen våre kjerneområder. Vi vil også fungere som en ressurs for foretaket i forbindelse med økonomiske og regnskapsmessige problemstillinger.