Registrert revisor

Hva er en registrert revisor

Registrert revisor er en beskyttet tittel, og stiller som minimumskrav en bachlorgrad i regnskap og revisjon og 3 års praksis innenfor revisjon. Kandidaten må også oppnå karakteren C eller bedre i fordypningsemnene. Man kan ta revisorutdanning ved 13 universiteter og høyskoler i Norge.

I jobbsammenheng er forskjellen mellom en registrert revisor og en statsautorisert revisor, at en registrert revisor ikke kan være oppdragsansvarlig for børsnoterte selskap.

0
0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *