Ligningspapir

Revisorhjelp til ligningspapir

Ligningspapir er en årlig rapport som sendes inn til skatteetaten. Ligningspapir inneholder en oversikt over inntekt, formue, gjeld og fradrag fra forrige inntektsår. Alle norske selskap skal levere lingingspapir. Ligningspapir brukes blant annet til å beregne skattekostnaden

For mange selskap oppleves lingingspapir som både skremmende og tidkrevende, da det blant annet er mange vedleggskjema som skal / kan legges ved. Mange har begrenset kunnskap om skatteregler og fradag. Man kan dermed risikere å gå glipp av gunstige skattefradrag man har krav på, eller man kan være uheldige å rapportere inn feil grunnlag. I verstefall kan feil i ligningspapirene resultere i straffeskatt. Det kan vise seg å være en verdifull investering å bruke en revisor til å håndtere dette for deg. Revisorer er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk og vil sikre at alle opplysninger stemmer, samt at du overholder alle lover og regler.

0
0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *