Erfaren revisor oslo

Erfaring er viktig når man skal velge seg en revisor. Erfaring er noe man opparbeider seg over tid, og man bygger erfaring innefor forskjellige fagområder. Med dagens jobbmarked bytter ledere og medarbeidere arbeidsplasser oftere enn man gjorde tidligere. Dette gjør at revisjonsselskap kan miste nøkkelpersoner, men revisjonsselskapet vil alltid sitte igjen med noe av erfaringen. Det kan være gjennom informasjonsdeling, prosesser, rutiner, systemer osv.

Hvis man utelukkende baserer seg på revisjonsselskapets alder (stiftelsesdato), vil disse revisorene være de mest erfarene i Oslo:

Baker Tilly Grimsrud & Co. ANS
Revinor A/S
Otterstads Revisjonskontor A/S
Nor-Revisjon AS
Kpmg AS
Kr Wilhelmsen & Co AS
Oslo Revisjon AS
Wikerholmen AS
Pythagor AS
Revisjonsselskapet A/S
Raaholdt Jensen Andersen & Co AS
Nygård Revisjon AS
Inventum AS
Revisjonsselskapet J Bruserud & Co AS
Summit International ANS
Businesspartner AS
Wawe AS
Nordstrand Revisjon AS
Revisor-Centeret AS
Vekst Revisjon AS