Bytte revisor

Ett bytte av revisor er i seg selv en enkel prosess, men kan innebære noe økt arbeidsbelastning for selskapet/regnskapsføreren det første revisjonsperioden. Den nye revisorer vil sannsynligvis ønske å sette seg grundig inn i ditt selskap og rutiner, og han kan innføre nye eller endrede rutiner, prosesser og tidsfrister. Dette er faktorer som kan økte arbeidsbelastningen for deg

Hvorfor bytte revisor

En studie gjennomført på Handelshøyskolen BI i 2011 viser at for perioden 2001 til 2010 byttet hvert år i gjennomsnitt 15% av alle akskjeselskap revisor. Av disse var det kun 12% som innhentet pristilbud fra flere aktører før de valgte revisor. Samtidig viser stuiet at 60% av alle som ikke byttet revisor, at de er i en situasjon hvor de kunne tenkt seg et revisorskifte hvis de ble kontaktet. For 2010 viser studiet at den viktigste årsaken til revisorskifte var at eierne ønsket å samle alle egne selskap under samme revisor. Under ser du fordelingen på alle tilbakemeldinger som ble mottatt:

Eierne ønsket å skifte til samme revisor som flere av deres øvrige selskap benytter  24,4%
Revisor fratrådte 16,3%
Misnøye med revisors honorar 13,9%
Revisor sluttet 13,3%
Revisjonsselskapet har fusjonert med et annet, men vi har beholdt samme revisor 12,7%
Misnøye med kompetansen og kvaliteten på tjenestene 8,3%
Regnskapsfører var misfornøyd, og ønsket at vi skulle skifte 3,3%
Samarbeidsproblemer med revisor 2,2%
Geografisk beliggenhet 2,2%
Revisor ba oss om å finne ny revisor 1,1%
Annet 2,3%

Hva er avgjørende ved valg av ny revisor

Studiet viser også at den mest avgjørende faktoren ved valg av ny revisor var å få samlet alle selskap under samme revisor. Noe som kanskje ikke er så overraskende, da man kun trenger å forholde seg til en revisor med samme rutine og prosesser. Den nest viktigste faktoren var anbefalinger og referanser med hele 22,5%.

Ha samme revisor som i eiernes øvrige selskap  29,1%
Anbefalinger og referanser  22,5%
Få fortsette med samme revisor, selv om revisor skiftet selskap  21,2%
Revisors honorar  7,9%
 Få en revisor vi hadde god erfaring med fra tidligere samarbeid  6%
Revisors kompetanse og kommunikasjon  6,7%
Annet  6,6%
0
0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *