Årsoppgjøret

Revisor hjelp til årsoppgjøret

For alle regnskapspliktige selskap er det påkrevd å levere årsoppgjøret. Årsoppgjøret er selskapets offentlige regnskap. Innleveringen gjøres digitalt gjennom Altinn.

Formålet

Hensikten med årsoppgjøret er vise på best mulig måte den økonomiske og finansielle statusen til selskapet, slik at brukeren av informasjonen kan fatte gode beslutninger på grunnlag av det. Årsoppgjøret skal utarbeides etter reglene satt i regnskapsloven. Det er utarbeidet forenklede regler om god regnskapssikk for små selskap. Årsoppgjøret skal underskrives av styret og daglig leder. Har ikke selskapet styre eller daglig leder, skal eierene signere på årsoppgjøret. Et komplett årsoppgjør skal inneholde:

  • Resultatregnskap
  •  Balanse
  •  Noter
  •  Kontaktstrømoppstilling (små selskapet er unntatt)
  •  Revisjonsberetning (hvis selskapet er revisjonspliktig)

Ved å benytte revisor til utarbeidelse av årsoppgjøret sikrer man seg at lover og regler opprettholdes, samt at man får kvalitetssikret innholdet i større grad

0
0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *